Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) thường chỉ được nghĩ đến khi một dự án sắp hoàn thành, nhưng nhà báo Nate Dame đã chứng minh được rằng nghiên cứu từ khóa có thể đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và phát triển một lịch nội dung có hiệu […]