Google đang cho chạy một thử nghiệm nhỏ với video tự động phát trong knowledge panel (bảng điều khiển kiến thức). Mặc dù đó là một động thái đáng ngạc nhiên đến từ Google, nhưng bài test thử nghiệm này không tự động đưa ra cho tất cả mọi người. Google đã xác nhận với […]