Redirect 301 là gì? Tầm quan trọng của recdirect 301

Khái niệm Redirect còn gọi là chuyển hướng là một khái niệm tương đối quan trọng trong SEO. Giao thức này giúp chuyển những URL cũ sang URL mới nhằm gộp các nội dung với nhau trong Website. LTGSEO sẽ giải thích cho các bạn khái niệm về Redirect và phân biệt các dạng Redirect nhé!

Danh mục bài viết

Redirect 301 là gì?

Mã trạng thái HTTP phổ biến mà bạn có thể gặp phải khi làm việc về SEO cho khách hàng là 301 redirect.

Chuyển hướng 301 đề cập đến chuyển hướng PERMANENT khi bạn thay đổi đường dẫn lưu lượng truy cập từ URL này sang URL khác và liên kết nhiều URL với nhau. Kiểu chuyển hướng này được cho là phương pháp tốt nhất để thực hiện chuyển hướng trên một trang web về mặt SEO.

Bằng cách sử dụng chuyển hướng 301, bạn cho biết một URL di chuyển đến một vị trí mới vì vị trí mới có nội dung liên quan. Điều này sau đó chuyển vốn chủ sở hữu liên kết từ URL cũ sang mới. Chúng ta thường thấy 301 chuyển hướng xảy ra trong ngành công nghiệp SEO khi các công ty được mua hoặc thay đổi thương hiệu.

Chuyển hướng 301 sau khi mua lại cũng rất tốt cho các công ty quảng cáo thương hiệu. Mặc dù 301 là chuyển hướng thường thấy nhất nhưng nó không phải là lựa chọn duy nhất. Các chuyển hướng khác không vĩnh viễn và có thể hữu ích với bạn bao gồm 302, 303, 307 và 308. Người phát ngôn của Google Gary Illyes tuyên bố rằng tất cả 300 level redirects do in fact pass PageRank để kết quả tìm kiếm của bạn từ URL cũ vẫn còn mới URL.

Bạn nên sử dụng chuyển hướng 30x nào:

301: Chuyển hướng vĩnh viễn

Bạn có muốn xóa một trang? Hãy thử chuyển hướng nó đến một trang có nội dung tương đương.

Bạn có muốn tạo một phiên bản mới của một trang pdf được tìm thấy thay cho trang cũ nhưng giữ thứ hạng trang của bạn không? 301 làm cho trang này vĩnh viễn.

302: Đã tìm thấy nhưng đã được chuyển hướng tạm thời

Thay đổi tạm thời này chuyển hướng người dùng và công cụ tìm kiếm đến trang mong muốn trong một khoảng thời gian giới hạn cho đến khi bị xóa. Đây không phải là một chuyển hướng thường được sử dụng vì nó có thể gây nhầm lẫn cho các bot google trong việc xác định trải nghiệm người dùng.

303: Xem khác

Một trong những Redirect ít được sử dụng nhất là 303. Một số sử dụng điều này để ngăn việc đánh dấu các trang chứa dữ liệu một lần duy nhất. Khi điều này được sử dụng, nó thường liên quan đến các nguồn thông tin thanh toán thẻ tín dụng.

307: Chuyển hướng tạm thời

URL này tương đương với 303 ngoại trừ việc nó sử dụng cùng một phương thức cho cách gửi thông tin.

308: Chuyển hướng vĩnh viễn thử nghiệm

Tương tự như 301. Cho biết rằng yêu cầu và tất cả các yêu cầu trong tương lai nên được lặp lại bằng cách sử dụng URL khác.