Hiện tại, nhiều nhà phân tích tiếp thị truyền thông kỹ thuật số dựa trên các công cụ phân tích tiếp thị kỹ thuật số để có báo cáo phân tích trang web nhanh hơn và chính xác. Các công cụ này được sử dụng như một hướng dẫn tham khảo để kiểm tra trạng thái hiện tại […]

Photoshop Online là giải pháp thay thế trực tuyến Photoshop miễn phí tốt nhất . Bạn có thể mở và chỉnh sửa PSD, XCP, Phác thảo (Photoshop, GIMP và Phác thảo) hoặc bất kỳ tệp hình ảnh nào khác và trải nghiệm công cụ chỉnh sửa ảnh tốt nhất miễn phí, Luôn luôn !!! Một […]