Marketing là gì? Tất cả chúng ta chắc chắn đã từng rất nhiều lần được nghe đến marketing. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu marketing là gì. Có rất nhiều định nghĩa về marketing. Nhưng phổ biến nhất và dễ hiểu nhất thì Marketing là tất cả những hoạt động của doanh nghiệp […]